Om deze prachtige jeugdsoos te leiden is het volgende bestuur en activiteiten commissie aangesteld:

Het Bestuur:

 • Kelvin Pronk (Voorzitter)
 • Mike Fröme (Secretaris)
 • Roy Manning (Penningmeester)
 • Ilse Nibourg
 • Job Zijnge
 • Thijs Nibourg
 • Robin Kok

De Activiteiten commissie:

 • Robin Kok (Voorzitster)
 • Alien Rijskamp
 • Calvin Meijer
 • Harmen Muskee
 • Ilse Nibourg
 • Job Westerhof
 • Martijn Koops
 • Pim Kok
 • Roel Rijskamp
 • Wesley Braker